Gestart op 1 mei 2020

Productomschrijving:

Deze module is geschikt voor alle medisch professionals die mogelijkerwijs in aanraking komen met patiënten die een risico lopen op nierinsufficiëntie door intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen. In het kader van de VMS thema’s wordt de student in deze module geschoold in het nemen van adequate maatregelen ter preventie van contrastnefropathie bij alle (hoog-risico)patiënten.

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod:

Contrastnefropathie
 • Contrastnefropathie
 • Gevolgen en preventie van contrastnefropathie
 • Maatregelen omcContrastnefropathie te voorkomen (normaal - en hoogrisicopatiënten)
 • Aanvullende maatregelen bij hoogrisicopatiënten
Acties
 • Bereken de GFR
 • Interpreteer de eGFR
 • Actueel medicatieoverzicht
 • Medicatie
 • Hydratie
 • Jodiumhoudend contrastmiddel
De nieren
 • Homeostase - functie van de nieren
 • Excretie van afvalproducten
 • Regulatie van de water - en elektrolytenbalans
 • Urine

 

Na het maken van deze e-learning bent u op de hoogte van de theorie en praktijk van het voorkomen van nierinsufficiëntie.

KOOP DEZE MODULE

Copyright OK Leerplein B.V. 2021

Open Whatsapp
Whatsapp met ons!
Hebt u een vraag over OK Leerplein? Stuur ons een app-je...