Gestart op 1 mei 2020

Productomschrijving:

Ongeveer 60% van het lichaamsgewicht van een gezonde, volwassen man van 70 kg bestaat uit water. In deze module wordt de samenstelling en verdeling van lichaamswater nader toegelicht, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen intra- en extracellulair volume. De balans tussen intake en verlies van vocht en elektrolyten wordt besproken. De terminologie omtrent vochtvolume, elektrolyten, dehydratie en osmose wordt verder opgehelderd door nauwkeurige definities te geven. Veranderingen in de vocht- en elektrolytenbalans, onder andere als reactie op letsel of ontsteking, worden uiteengezet. Vervolgens worden de beoordeling, meting en monitoring van de vochtbalans besproken. Methoden van vochttoediening evenals de werking van kristalloïden en colloïden worden behandeld. Afsluitend wordt het verschil tussen fysiologische en pathologische oligurie besproken.

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Introductie
 • Normale samenstelling en verdeling
 • Het extracellulaire volume
 • Distributie
 • Vochtbalans
 • Externe balans
 • Intake
 • Output
 • Gastro-intestinale verlies
 • Nieren
 • Homeostase
 • Excretie van afvalproducten
 • Regulatie van de water - en elektrolytenbalans
 • Urine
 • Water
 • Natrium (Na+)
 • Kalium (K+)
 • Definities
 • Definities volume
 • Definities zout en water
 • Definities osmose
 • Definities vloeistoffen
 • Pathofysiologie
 • Trans-capillaire passage van albumine
 • Kalium
 • Beoordeling, meting en monitoring
 • Urine
 • Gewicht
 • Invasieve monitoring
 • Intraveneuze kristalloïden en colloïden
 • Conclusie
 • Orale en enterale vochttoediening
 • Intraveneuze vochttoediening
 • Infusiepompen
 • Introductie
 • Fysiologische oligurie
 • Diuretica

 

Na het maken van deze e-learning bent u op de hoogte van pathofysiologie van de nieren en verschillende (toediening van) infuusvloeistoffen.

KOOP DEZE MODULE

Copyright OK Leerplein B.V. 2021

Open Whatsapp
Whatsapp met ons!
Hebt u een vraag over OK Leerplein? Stuur ons een app-je...