Gestart op 1 mei 2020

Productomschrijving:

Normaliter heerst er een negatieve druk in de interpleurale ruimte. Als de negatieve druk onderbroken wordt, overwint de natuurlijke tendens van de long om terug te veren. De long valt dan samen en kan zich dan bij een inademing niet volledig ontplooien. Dit kan voor grote problemen zorgen en daarom moet er soms gekozen worden om een thoraxdrain te plaatsen. In deze module wordt allereerst kort uitleg gegeven over de anatomie en fysiologie van de longen en pleuraholten. Vervolgens komt de pathologie aan bod. Hierin wordt uitleg gegeven over de pneumothorax, spanningspneumothorax, hemothorax en harttamponade. Tot slot wordt uitleg gegeven over thoraxdrainage principes, thoraxdrainagesystemen en de benodigde zorg bij een thoraxdrainagesysteem.

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod:

Anatomie en fysiologie
 • De thorax
 • Het mediastinum
 • De longen en pleuraholten
 • Respiratoire fysiologie
Pathologie
 • Pathofysiolgie
 • Pneumothorax
 • Spanningspneumothorax
 • Hemothorax
 • Harttamponade
 • Autotransfusie
Thoraxdrainage principes
 • Thoraxdrain
 • Thoraxtubes
 • Wonddrains
Thoraxdrainagesystemen
 • Eén-fles thoraxdrainagesystemen
 • Twee-fles thoraxdrainagesystemen
 • Drie-fles thoraxdrainagesystemen
 • Wegwerpbare thoraxdrainagesystemen
 • Dry Seal thoraxdrains
 • De kamer voor zuigcontrole
 • Thoraxdrainagesystemen met dubbele opvang
 • Thoraxdrainagesystemen voor kinderen
 • Gesloten wonddrainage systemen
Benodigde zorg bij een thoraxdrainagesysteem
 • Het opzetten van een thoraxdrainagesysteem
 • Observatie van de ademhaling
 • Kennis, pijn, monitoring en verbandgaas
 • Onderhouden van de thoraxtube
 • Positie van de thoraxtube en controle op subcutaan emfyseem
 • Positie van de opvangkamer tov de patiënt 
 • De positie en het mobiliseren van de patiënt 
 • Karakteristieken van het drainagevocht
 • Controle van het waterslot
 • Controle zuiging
 • Ontkoppelen of vervangen van het compartimentensysteem
 • Verwijderen van de thoraxtube

 

Na het maken van deze module bent u op de hoogte van de pathologie waarbij een thoraxdrain noodzakelijk is, welke systemen er bestaan en welke aandachtspunten er zijn bij de verzorging van een thoraxdrain.

KOOP DEZE MODULE

Copyright OK Leerplein B.V. 2021

Open Whatsapp
Whatsapp met ons!
Hebt u een vraag over OK Leerplein? Stuur ons een app-je...