Gestart op 1 mei 2020

Productomschrijving:

Deze module is geschikt voor alle artsen en verpleegkundigen die te maken hebben met de vitaal bedreigde patiënt en hemodynamisch bewaakte patiënt, zoals op de IC, CCU, MC, OK en recovery. De module behandelt uitgebreid relevante anatomie en fysiologie van het hart en vaten en gaat diep in op de concepten van de cardiopulmonale circulatie, hemodynamische veranderingen in de diverse typen shock.

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Anatomie van het hart
 • Het myocard
 • AV kleppen
 • De  halvemaanvormige kleppen
 • De sinusknoop
 • De sinusknoop als pacemaker van het hart
 • Purkinje-vezels in de linker en rechter bundeltak
 • Papillairspieren en de Chordea Tendineae
 • Bloedvaten hart
 • Syncytia
 • Actiepotentiaal van het hart
 • Diastole en systole
 • Contractiliteit van het hart
 • Afhankelijkheid van excitatie en contractie
 • Wet van Frank-Starling
 • Autonome regulatie van het hart
 • Sympatische stimulatie
 • Sympatische invloed op de ventrikelcontractie
 • Parasympatische stimulatie
 • Parasympatische invloed op de ventrikelcontractie
 • Energieconsumptie, coronaire perfusie en myocardiale zuurstofbalans
 • Effecten van calciumoinen en natriumionen op de hartfunctie
 • Effecten van hyperkaliemie op de hartfunctie
 • Effecten van de temperatuur op de hartfunctie
 • De elektrische lading van de cel
 • Prikkelvorming en het geleidingssysteem in het hart
 • De hartcyclus
 • De vier fasen van de hartcyclus
 • Fase I / Ventrikelvulling
 • Fase II / isovolumetrische contractie
 • Fase III / ventrikel ejectie
 • Fase IV / isovolumetrische relaxatie
 • Afterload
 • Preload
 • Hartfrequentie
 • Slagvolume, hartminuutvolume en veneuze return
 • Ritme en effect op hartminuutvolume
 • Eindsystolisch volume, einddiastolisch volume en slagvolume
 • Systole van het atrium
 • Druk in de aorta en longvaten
 • Effecten van een verhoogde arteriele druk op het hartminuutvolume
 • Cardiale reserve
 • Definitie van hartfalen en adequate circulatie
 • Het RAAS
 • Forward en backward failure
 • Links decompensatio cordis
 • Rechts decompensatio cordis
 • Cardiogene shock
 • De vicieuze cirkel van cardiogene shock
 • Functie van de circulatie
 • Functionele onderdelen van de circulatie
 • Basale concepten van de circulatie
 • Drukken in de verschillende onderdelen van de circulatie
 • MAP (Mean Arterial Pressure) 
 • PAP, PVR en PVP
 • Totale perifere vaatweerstand en totale pulmonale vaatweerstand
 • Effecten van druk op de vaatweerstand en de bloedstroom in de weefsels
 • Vaatweerstand
 • Hematocriet
 • Wiggedruk en Swan-Ganz catheterisatie
 • Onderlinge verbanden tussen druk, flow en weerstand
 • Standaardeenheden voor de bloeddruk
 • Bloedvolumes in de verschillende onderdelen van de circulatie
 • Zuurstoftransport en - consumptie
 • Circulatoire shock
 • Arteriele bloeddruk bij shock
 • Sympaticusactivatie als compensatie bij shock
 • Bescherming van de coronaire en cerebrale bloedstroom door de reflexen
 • Gecompenseerde shock
 • Energiedepletie en acidose bij shock
 • Toxinen en cellulaire schade
 • Verhoogde doorlaatbaarheid van de capillairen
 • Cardiale depressie
 • Dichtstollen van de haarvaten
 • Cardiogene shock
 • Vicieuze cirkel bij shock
 • Symptomen bij metabole acidose
 • Irreversibele shock
 • Hypovolemische en hemorragische shock
 • Neurogene shock
 • Distributieve shock
 • Obstructieve shock
 • Septische shock
 • Harttamponade
 • Spanningspneumothorax
 • Bloed - en plasmatransfusie
 • Sympathicomimetica
 • Positionering van patienten met hypovolemie
 • Zuurstoftherapie
 • De "Law of 8"
 • Law of 8 in relatie tot de anatomie
 • Linker atrium
 • Mitralisklep
 • Linker ventrikel
 • Aortaklep
 • Systemische arteriele circulatie
 • Systemische capillaire circulatie
 • Systemische veneuze circulatie
 • Rechter atrium
 • Tricuspidalisklep
 • Rechter ventrikel
 • Pulmonalisklep
 • Pulmonale arteriele circulatie
 • Pulmonale capillaire circulatie
 • Pulmonale veneuze circulatie

 

Na het maken van deze e-learning bent u op de hoogte van de hemodynamiek en de behandeling van shock.

KOOP DEZE MODULE

Copyright OK Leerplein B.V. 2021

Open Whatsapp
Whatsapp met ons!
Hebt u een vraag over OK Leerplein? Stuur ons een app-je...