Gestart op 1 mei 2020

Productomschrijving:

Voortbouwend op de ‘Inleiding Elektrocardiografie’ behandelt de cursus ‘e-Xpert ECG Klinische Elektrocardiografie’ meer gevorderde materie. De interactieve animaties brengen de werking van re-entry, aberrante geleiding, infarctlokalisatie en veel meer helder in beeld. Honderden gedetailleerde ECG’s uit de praktijk komen tijdens de interactieve training aan bod.

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod:

Anatomie
 • Het hart
 • Bloedvaten hart
 • Atria en ventrikel
 • Syncytia
 • De kleppen van het hart
 • Papillairspieren en de Chordae tendineae
 • De Sinusknoop
 • De Atrioventriculaire knoop (AV knoop)
 • De bundeltakken: de linker bundeltak en de rechter bundeltak
Fysiologie
 • De sinusknoop als pacemaker van het hart
 • De elektrische lading van de cel
 • Het elektrisch geleidingssysteem van het hart
Interpretatie
 • Wat is een ECG?
 • ECG papier
 • Depolarisatie van de atria: de P-top
 • Het PR -(of PQ-) interval
 • Het QRS complex
 • Het ST-segment
 • De T-top en het STT-segment
 • Bepaling van de hartfrequentie
 • Afleidingen en elektroden
 • De driehoek van Einthoven: afleiding I, II en III
 • De afgeleide extremiteitsafleidingen: aVR, aVL en aVF
 • De borstwand of precordiale afleidingen
 • De elektrische hartas
 • Varianten van de elektrische hartas
 • Bepaling van de elektrische hartas
 • Bepaling van de hartas met twee afleidingen
Systematische interpretatie
 • Systematische interpretatie van het ECG
 • De volgorde van interpretatie van het ECG
 • 1: Frequentie en regelmaat
 • 2: Elektrische hartas
 • 3: P-top morfologie
 • 4: PQ-tijd
 • 5: Q en QRS-morfologie
 • 6: ST-morfologie
 • 7: T-top morfologie
 • 8: QT interval en QTc-tijd
 • 9: Ritme
 • Conclusie
Geleidingsstoornissen
 • Eerstegraads AV-blok
 • Tweedegraads AV-blok Type 1 (Wenckebach)
 • Tweedegraads AV-blok Type 2 (Mobitz II)
 • Derdegraads AV-blok (Compleet AV blok)
 • Atrioventriculaire (AV) dissociatie
 • Aberrante geleiding na prematuur supraventriculair complex
 • Linker-bundeltakblok (LBTB)
 • Incompleet LBTB
 • Rechter-bundeltakblok (RBTB)
 • Samenvatting criteria RBTB en LBTB
 • Linker Posterior Fasciculair Blok (LPFB)
 • Linker Anterior Fasciculair Blok (LAFB)
 • Bifasciculair blok
 • Trifasciculair blok

 

Infarcering en ischemie
 • Myocardinfarcering algemeen
 • Hyperacute T-golven
 • ST-elevatie
 • ST-depressie
 • Q-golven
 • R-progressie over de precordiale afleidingen
 • Subendocardiale ischemie transmurale ischemie
 • Lokalisatie van myocardinfarcering
 • Anterior myocardinfarct (voorwandinfarct)
 • Lateraal infarct
 • Anterolateraal infarct
 • Inferior infarct
 • Posterior infarct
 • Subendocardiaal infarct
 • De diagnose acuut myocardinfarct bij LBTB
Hypertrofie
 • Linker ventrikelhypertrofie
 • Rechter ventrikelhypertrofie
 • Hypertrofie of drukoverbelasting van het atrium
Elektrolytenstoornissen
 • Hyperkaliemie
Pericarditis
 • Pericarditis
Longembolie
 • Longembolie
Tachy-aritmieen
 • Ventrikelfibrilleren
 • Ventriculaire tachycardie
 • Monomorfe ventriculaire tachycardie
 • Polymorfe ventrikeltachycardie en Torsade de Pointes
 • Run van PVC's en ventrikeltachycardie (VT)
 • AV Nodale Re-entry tachycardie
 • Atriale tachycardie
 • Atriumfibrilleren
 • Atriumflutter
 • Wolff-Parkinson-White
Brady-aritmieen
 • Dying heart
 • Escapecomplexen
 • Junctionaal ritme
 • Idioventriculair ritme
Supraventriculaire ritmes
 • Sinusritme
 • Atriaal ritme
 • Junctionaal ritme
 • Premature atriale complexen
 • Geblokte premature atriale complexen
 • Premature junctionale complexen (PJC's)
Ventriculaire ritmes
 • Ventrikelfibrilleren
 • Ventriculaire tachycardie
 • Monomorfe ventriculaire tachycardie
 • Polymorfe ventriculaire tachycardie
 • Idioventriculair ritme
 • Geaccelereerd idioventriculair ritme
 • Premature ventriculaire complexen (PVC's)
 • Uniforme en multiforme PVC's
 • Ventriculaire Bigeminie, Trigeminie, Quadrigeminie
 • Run van PVC's en ventrikeltachycardie (VT)
Extrasystolie
 • Ectopische foci en elektrische activiteit van het hart
 • Escapecomplexen
 • Premature complexen algemeen
 • Premature ventriculaire complexen (PVC's)
 • Uniforme en multiforme PVC's
 • Ventriculaire Bigeminie, Trigeminie, Quadrigeminie
 • Run van PVC's en ventrikeltachycardie (VT)
 • Parasystolie
Re-entry
 • Re-entry algemeen
 • AV Nodale Re-entry tachycardie
 • Atriumflutter
 • Wolff-Parkinson-White
 • Pre-excitatie

 

Aan het einde van deze e-learning heeft u als anesthesiemedewerker of recoveryverpleegkundige uitgebreide vaardigheden aangeleerd om ECG’s te kunnen interpreteren.

KOOP DEZE MODULE

Copyright OK Leerplein B.V. 2021

Open Whatsapp
Whatsapp met ons!
Hebt u een vraag over OK Leerplein? Stuur ons een app-je...