Gestart op 1 mei 2020

Productomschrijving:

De cursus Inleiding Elektrocardiografie is bedoeld voor iedereen die ECG’s wil leren interpreteren. Deze module behandelt de anatomie van het hart en neemt u via elektrofysiologie in een hoog tempo mee naar ECG complexen, ritmestoornissen en hartinfarcten.

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Bloedvaten hart
 • Atria en ventrikels
 • Syncytia
 • De kleppen van het hart
 • Papillairspieren
 • De sinusknoop
 • De AV knoop
 • De bundeltakken
 • De sinusknoop als pacemaker
 • De elektrische lading van de cel
 • Het geleidingssysteem
 • Wat is een ECG?
 • ECG-papier
 • Depolarisatie van de atria; de P-top
 • Het PR - (of PQ-) interval
 • Het QRS complex
 • Het ST-segment
 • De T-top en het STT-segment
 • Bepaling van de hartfrequentie
 • Afleidingen en elektroden
 • De driehoek van Einthoven: afleiding I,II en III
 • De afgeleide extremiteitsafleidingen: aVR, aVL en AVF
 • De borstwand of precordiale afleidingen
 • De elektrische hartas
 • Varianten van de elektrische hartas
 • Bepaling van de elektrische hartas
 • Bepaling van de hartas met twee afleidingen
 • Linkerbundeltakblok (LBTB)
 • Incompleet LBTB
 • Rechter bundeltakblok (RBTB)
 • Samenvatting criteria RBTB en LBTB
 • Myocardinfarcering algemeen
 • Hyperacute T-golven
 • T-top morfologie
 • ST-elevatie
 • ST-depressie
 • Q-golven
 • Dying heart
 • Escapecomplexen
 • Junctionaal ritme
 • Idioventriculair ritme
 • Sinusritme
 • Atriaal ritme
 • Junctionaal ritme
 • Premature atriale complexen
 • Geblokte premature atriale complexen
 • Premature junctionale complexen (PJC's)
 • Ventrikelfibrilleren
 • Ventrikel tachycardie
 • Monomorfe ventriculaire tachycardie
 • Polymorfe ventrikeltachycardie en Torsade de Pointes
 • Idioventriculair ritme
 • Geaccelereerd idioventriculair ritme
 • Premature ventriculaire complexen (PVC's)
 • Uniforme en multiforme PVC's
 • Ventriculaire Bigeminie, Trigemini en Quadrigeminie
 • Run van PVC's en ventrikeltachycardie (VT)
 • Ectopische foci en elektrische activatie van het hart
 • Escape complexen
 • Premature complexen algemeen
 • Premature ventriculaire complexen (PVC's)
 • Uniforme en multiforme PVC's 
 • Ventriculaire Bigeminie, Trigeminie en Quadrigeminie
 • Run van PVC's en ventrikeltachycardie
 • Parasystolie
 • AV Nodale Re-entry tachycardie
 • Atriumflutter

 

Aan het einde van deze e-learning heeft u basisvaardigheden aangeleerd om een ECG te kunnen interpreteren.

KOOP DEZE MODULE

 

 

Copyright OK Leerplein B.V. 2021

Open Whatsapp
Whatsapp met ons!
Hebt u een vraag over OK Leerplein? Stuur ons een app-je...